Verwerking beeldmateriaal beveiligingscamera’s

De opname en het opslaan van extern beeldmateriaal gebeurt bij ons dochterbedrijf CCTV Security. We richten ons op beelden van zowel publiekrechtelijke als private ondernemingen. Het spreekt vanzelf dat we dit van A tot Z doen binnen de grenzen die de wet stelt. Tot onze opdrachtgevers behoren o.a. verenigingen van eigenaren, particulieren, winkels en andere bedrijven. De verwerking van het beeldmateriaal geschiedt in nauwe samenwerking met een door het Ministerie van Justitie aangewezen recherchebureau.