In de praktijk

IN DE PRAKTIJK

Diefstal door personeel.

Recherchebureau de Koter is ingeschakeld door een bedrijf uit de gemeente Mijdrecht.
Binnen het bedrijf bestond het vermoeden dat er onrechtmatig goederen uit het bedrijf werden weggenomen door een werknemer.
Na onderzoek met gebruikmaking van zichtbare en verborgen camera’s is vastgesteld dat hier inderdaad sprake van was.
Door uitgevoerde observaties is vastgesteld dat de materialen door de betreffende werknemer werden gebruikt bij klusjes buiten het bedrijf om.
De betreffende medewerker had een lange staat van dienst in het bedrijf en heeft op grove wijze misbruik gemaakt van het gestelde vertrouwen.
In een door RBDK gehouden interview is de betrokkene geconfronteerd met de onderzoeksbevindingen. Hierna heeft de medewerker een bekentenis afgelegd.

Een veel voorkomend probleem in het bedrijfsleven is het op orde hebben van persoonsdossiers van medewerkers. Ook in dit geval was dit niet op orde.
Door een goed onderbouwd verslag van onderzoek en een uitgebreide aangifte bij de politie zijn er geen problemen ontstaan bij het ontslag op staande voet.
Inmiddels heeft de rechter de ex-medewerker schuldig bevonden aan verduistering in dienstbetrekking en is hem daarvoor een taakstraf opgelegd.